Basisopleiding veiligheid voor deksmannen

De Basisopleiding veiligheid voor deksmannen is bedoeld voor nieuwkomers in de binnenvaart die nog niet eerder op een schip hebben gewerkt, en zich niet bewust zijn van de gevaren die het werk aan boord met zich mee kan brengen.

Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn:
gebruik van reddingsmiddelen, veilig voortbewegen aan boord, maatregelen in het geval van een noodsituatie, omgaan met touwen en draden, brandbestrijding, risico’s door lawaai en gebruik van gehoorbescherming, gevaarlijke stoffen aan boord, eerste hulpverlening.

3 dagen (6 dagdelen) inclusief e-learning module voorafgaand aan on-board training