Training Brandbestrijding

Deze training is bedoeld om bemanning adequaat te laten handelen in geval van een (beginnende) brand en is erop gericht de cursist alert te maken op de gevaren voor de eigen veiligheid.

Tijdens de training wordt onder andere geleerd welke soort brandblusser geschikt is voor welk type brand en wordt er geoefend met brandbestrijding in de praktijk.

 1 dagdeel (4 uur) inclusief e-learning module voorafgaand aan on-board training