Over Op Koers! Maritiem

Als sinds 2009 organiseert Op Koers! Maritiem veiligheidstrainingen voor scheepvaartpersoneel in de passagiersvaart. Met een uitgebreid dienstenpakket leveren wij een totaalconcept voor veiligheid aan boord, samen met onze zusterorganisaties Marteq en Safe Ships. Wij zijn door de vertegenwoordiger van de Centrale Commissie Rijnvaart (CCNR), de inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) en ISO 9001 2015 gecertificeerd als trainingsbedrijf. Wij begeleiden bemanning naar het vereiste opleidingsniveau door hen praktijkgericht te trainen en zijn bevoegd om volgens het Reglement Scheepvaart Personeel (RSP) te certificeren en onder de richtlijnen van het ES-QIN competenties af te nemen.

Continue verbeteringen

Op Koers! Maritiem streeft op ieder vlak efficiëntie na en verliest hierbij nooit de klant uit het oog. Door onder andere de toepassing van maatwerk, inventariseren van de trainingsbehoefte, nauw contact met de rederijen en continu verbeteren van het trainingsaanbod houden wij de trainingsinhoud actueel een in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

OK Academy

Deze continue verbeteringen hebben onder andere geresulteerd in de opzet van de OK Academy. Hier doen de cursisten individueel, in eigen tempo en op een zelf gekozen moment de theoretische kennis op, waardoor tijdens de on-board praktijktraining de focus kan worden gelegd op de praktische handelingen en de cursustijd efficiënt kan worden ingericht. 

Onze deskundige instructeurs verzorgen op locatie een professionele training naar de wensen van de rederij, op elke gewenste plek en op een door de klant aangewezen tijdstip. Alleen competente cursisten worden gecertificeerd waardoor de veiligheid aan boord wordt gewaarborgd en er in geval van een calamiteit aan boord juist wordt gehandeld door gecertificeerd personeel.

Flexibel team

Door ons compacte team met een hoge mate van flexibiliteit kunnen grote aantallen cursisten op diverse locaties in Europa tegelijk worden getraind. Hiervoor hebben wij een uitgebreide pool met betrokken instructeurs ter beschikking. De trainingen worden hoofdzakelijk aan boord van passagiersschepen verzorgd. Vele tevreden internationale klanten en rederijen weten ons te vinden voor een certificering die onder zowel het Reglement Scheepvaart Personeel (RSP) als ES-QIN in alle lidstaten van de EU geldig is.

Werkgebied Europa

Door het internationale karakter van de scheepvaart bestrijkt ons werkgebied bijna heel West-Europa en een gedeelte van Oost-Europa. 

Door onze integratie in de binnenvaartbranche houden wij de kennis over de wettelijke vereisten en regelgeving in de EU-lidstaten nauwgezet in de gaten en hebben wij first-hand informatie over de wetgeving tot onze beschikking. 
Verder beschikt zowel ons team als instructeursnetwerk over een grote talenkennis. Deze twee kenmerken zorgen ervoor dat wij in in alle Europese landen moeiteloos kunnen opereren.

Uiteraard ligt niet ieder land om de hoek. Echter, door ons grote klantenbestand weten wij met efficiënte planning en transportcombinaties onze kosten laag en aantrekkelijk te houden.