Basistraining Eerste hulpverlening

De Basistraining Eerste hulpverlening is bedoeld voor iedereen die op de werkvloer geconfronteerd kan worden met een situatie of incident waarbij letsel of verwonding kan optreden.

Enkele onderwerpen die aan de orde komen zijn:
handelen bij bewusteloosheid, reanimatie, vervoerstechnieken, shock, alarmeren van relevante hulpdiensten en gebruik van de aan boord aanwezige veiligheidsmiddelen. Optioneel is het inzetten van een defibrillator.

2 dagen (4 dagdelen) of

1 dag (3 dagdelen) inclusief e-learning module voorafgaand aan on-board training

Golf

Herhalingscursus Eerste hulpverlening

De eerste hulpverlener moet, voor het einde van de verlooptermijn van het basiscertificaat eerste hulpverlening aan een herhalingstraining deelnemen.

Tijdens deze Herhalingscursus Eerste hulpverlening wordt vooral gericht getraind op de opgedane kennis van de deelnemer door herhaling van zowel de theoretische kennis als de praktische handelingen door een scenario-based trainingsprogramma.

Nadat de cursist de herhalingsopleiding met een voldoende resultaat afsluit wordt het certificaat verlengd voor de wettelijk vastgestelde termijn.

1 dag (2 dagdelen)