Veiligheidsadvies

Veiligheid binnen maritieme organisaties is een kernactiviteit van Op Koers! Maritiem. Met onze ervaring en deskundigheid staan wij u bij in het bereiken en behouden van het juiste veiligheidsniveau.

Om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en uw opvarenden, schip en lading een veilige vaart te garanderen moeten de veiligheidsuitrusting en de veiligheidsprocedures constant de vereiste aandacht krijgen. Hiervoor verzorgen wij op aanvraag veiligheidsinspecties aan boord en hebben wij uitgebreide expertise in huis om de veiligheidsrollen en veiligheidsplannen van het schip op te maken.

Vanuit het oogpunt van veiligheid worden voorzorgsmaatregelen genomen die calamiteiten moeten helpen voorkomen. Mocht er in uw bedrijf een noodsituatie ontstaan, dan kunt u schadelijke gevolgen afwenden door goed opgeleid en geïnstrueerd personeel. Deze zijn dan voorzien van een juiste veiligheidsuitrusting en beschikken over de juiste middelen. 

Wij bieden maatwerk bij de volgende diensten