Algemene voorwaarden

OK Maritime heeft haar leveringsvoorwaarden voor leveren van middelen en dienstverlening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 24377698. De leveringsvoorwaarden garanderen onze kwaliteit en beschermen onze klanten zo optimaal.

De leveringsvoorwaarden worden bij onze offertes gevoegd en zijn zo inzichtelijk bij het afsluiten van een overeenkomst.

OK Maritime
Satijnbloem 65
NL-3068 JP Rotterdam
T +31(0)10 - 234 43 02
info@okmaritime.nl